Pendidik SMP GIKI 1 SURABAYA

NANIK SULISTIANI, S.Pd. MM

Guru PPKn

RISKA EKA N., S.Pd

Wakasek Kesiswaan/Guru Bhs. Indonesia

FAKHRI ANISAHRIL WALIDAINI, S.Pd

Guru Bhs Inggris

ARDAM ARWIN, S.Pd

Guru IPS, Informatika dan PPKN

SUBAGYO

Prakarya/Tenaga Kebersihan

ROHMINTA DUHA, S.Pd

Guru Pendidikan Agama Kristen